Kategori 2: Graduan TVET Pembinaan Pendaftaran

Maklumat Peribadi & Maklumat Waris » Maklumat Akademik » Persetujuan & Perakuan

SILA PATUHI SYARAT PERMOHONAN DI BAWAH:

  1. Belia Bumiputera Warganegara Berusia 21 – 40 tahun (mengikut tarikh lahir)
  2. Graduan lepasan TVET Pembinaan (Sijil Kemahiran/Diploma/Sarjana Muda/Sarjana) yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia
  3. Tidak pernah berdaftar sebagai kontraktor di CIDB
  4. Tidak Muflis
Sila pastikan dokumen yang dimuat naik adalah dokumen yang berkenaan dan namakan dokumen tersebut seperti yang diminta. Contoh: "Kad Pengenalan.jpeg"
Maklumat lanjut
  • Fail mestilah kurang daripada 5 MB.
  • Jenis fail yang dibenarkan: txt pdf png jpeg jpg.
Sila pastikan dokumen yang dimuat naik adalah dokumen yang berkenaan dan namakan dokumen tersebut seperti yang diminta. Contoh: "Gambar Passport.jpeg"
Maklumat lanjut
  • Fail mestilah kurang daripada 5 MB.
  • Jenis fail yang dibenarkan: txt pdf png jpeg jpg.
4. Tarikh lahir *
9. Alamat Menetap (Terkini)
13. Alamat Waris Terkini


ARAHAN PENGISIAN PENDAFTARAN.

X


Sila masukkan no telefon bimbit yang sah.

X


Please enter valid fax phone no.

X


Sila masukkan no telefon waris terkini yang sah.